Tumblelog by Soup.io
 • Aureliasrain
 • onewayoranother
 • lifedownthespiral
 • cadavra
 • whippedcream92
 • animalbar
 • GronostajGadatliwy
 • MajoHombre
 • LadyWhite
 • outkapa
 • limex
 • Primus87
 • cheboo
 • in-the-world-of-my-own
 • BLUEtwo
 • 6millionpesoman
 • morela
 • MrNazgul
 • beetle
 • Magnolia11
 • angelsdemon
 • guyver
 • eternityinanhour
 • staruszka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

È difficile stare al mondo
Quando perdi l’orgoglio
— Mahmood , Soldi
Reposted fromiblameyou iblameyou
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
2721 903c 350
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiblameyou iblameyou

May 14 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
9524 932e 350
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaahora ahora
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaahora ahora
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viaahora ahora
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaahora ahora
3824 fc9f 350

May 13 2019

6386 ced9 350
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viamadziapek madziapek
7553 0f5b 350
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viamadziapek madziapek
9174 1ab9 350

lillithblackwell:

Nick Cave in his room, Berlin, 1980s

Reposted fromcroiea croiea viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viacylonapplepie cylonapplepie

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaikari ikari
0781 6ca1 350
Reposted fromtotal1ty total1ty viaKrzychulec Krzychulec
3936 2799 350
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaKrzychulec Krzychulec

May 12 2019

Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl