Tumblelog by Soup.io
 • onewayoranother
 • lifedownthespiral
 • cadavra
 • whippedcream92
 • animalbar
 • GronostajGadatliwy
 • MajoHombre
 • LadyWhite
 • outkapa
 • limex
 • Primus87
 • cheboo
 • in-the-world-of-my-own
 • BLUEtwo
 • 6millionpesoman
 • morela
 • MrNazgul
 • beetle
 • Magnolia11
 • angelsdemon
 • guyver
 • awangardowysen
 • eternityinanhour
 • staruszka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaLimysoul Limysoul
3531 714e 350
6115 4942
Reposted fromjudysza judysza viapassingbird passingbird
6037 b567 350
Reposted fromdivi divi viaikari ikari
7224 584e 350
(::
Reposted fromgreenloud greenloud viaikari ikari

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viawithmyheadinspace withmyheadinspace
KONIEC, ojejku.
4189 4138 350
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
2608 4d21 350
Reposted fromnaelienn naelienn viaginsty ginsty
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabrianmay brianmaymerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

1492 e461 350
1149 e082 350
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
1211 696e 350
6571 aa83 350
Reposted frompotatos potatos viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl