Tumblelog by Soup.io
 • Aureliasrain
 • onewayoranother
 • lifedownthespiral
 • cadavra
 • whippedcream92
 • animalbar
 • GronostajGadatliwy
 • MajoHombre
 • LadyWhite
 • outkapa
 • limex
 • Primus87
 • cheboo
 • in-the-world-of-my-own
 • BLUEtwo
 • 6millionpesoman
 • morela
 • MrNazgul
 • beetle
 • Magnolia11
 • angelsdemon
 • guyver
 • eternityinanhour
 • staruszka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

1360 91b5 350
Reposted fromfelicka felicka viayetzt yetzt
Reposted fromgruetze gruetze viastarbug starbug
4648 124e 350
Reposted fromVegelus Vegelus viayetzt yetzt
3650 7f6e 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastarbug starbug
8137 4539 350
Reposted fromtgs tgs viastarbug starbug
8380 28cc 350
Reposted frommangoe mangoe viasofias sofias
6101 3b6a 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
5237 452c 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaclifford clifford

August 08 2018

Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat

August 07 2018

Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted frompanikea panikea
1340 a4a2 350

August 04 2018

3590 f4da 350
Reposted fromLane Lane viastarbug starbug

August 01 2018

July 26 2018

9833 9e20 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMigotliwa Migotliwa
7860 646e 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasleeping sleeping

July 24 2018

When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajeszczenie jeszczenie
7594 91bc 350
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl