Tumblelog by Soup.io
 • onewayoranother
 • lifedownthespiral
 • cadavra
 • whippedcream92
 • animalbar
 • GronostajGadatliwy
 • MajoHombre
 • LadyWhite
 • outkapa
 • limex
 • Primus87
 • cheboo
 • in-the-world-of-my-own
 • BLUEtwo
 • 6millionpesoman
 • morela
 • MrNazgul
 • beetle
 • Magnolia11
 • angelsdemon
 • guyver
 • awangardowysen
 • eternityinanhour
 • staruszka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

9942 b93f 350
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
0877 3c40 350
Reposted frompunisher punisher viadrozdzi drozdzi

August 20 2017

-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viapolciak polciak
7355 6a2c 350

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
6840 1497 350
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viayanek yanek
0820 6ce7 350
Reposted fromkjuik kjuik viamagiciansassistant magiciansassistant

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

7956 6c09 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
8239 2942 350
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapolciak polciak
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasmokingtime smokingtime
7881 2c8f 350
Reposted from0 0 vianailini nailini
5622 cf27 350
Reposted fromeyelyn eyelyn viatichga tichga
1694 3c63 350
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
6926 1e9c 350
Reposted from0 0
4344 993b 350
Reposted fromzuzannag zuzannag viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl